Statsrådens inkomstgaranti

Skriftlig fråga 2008/09:913 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 8 maj

Fråga

2008/09:913 Statsrådens inkomstgaranti

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I samband med riksdagens frågestund den 16 april frågade undertecknad vice statsminister Maud Olofsson (c) hur regeringen kommer att agera när det gäller statsrådens inkomstgaranti.

Bakgrunden är den att riksdagsstyrelsen beslutat att riksdagsledamöternas inkomstgaranti inte ska omfattas av jobbskatteavdraget. Samma beslut gäller för svenska EU-parlamentariker. Maud Olofsson kunde vid detta tillfälle inte ge svar på hur regeringen kommer att agera vad gäller statsråden, utan bad att få återkomma i ärendet.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av att riksdagsstyrelsen beslutat att inkomstgarantin för de riksdagsledamöter som slutar sitt uppdrag inte ska omfattas av jobbskatteavdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Svar anmält: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)