Statsrådens aktieaffärer och ekonomiska bindningar

Skriftlig fråga 2012/13:665 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 23 juli

Fråga

2012/13:665 Statsrådens aktieaffärer och ekonomiska bindningar

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Mot bakgrund av statsrådets Billströms aktieaffärer bör frågan ställas om lämpligheten i att statsråd sysslar med aktieaffärer eller är involverade i företagsverksamhet utanför det som följer av det offentliga uppdraget. Även tidigare engagemang som statsrådet Bildts, främst i Lundin Oil, har väckt frågor om hans lämplighet som svensk utrikesminister.

År 2012 blev det för första gången möjligt för det åländska lagtinget (Ålands motsvarighet till riksdagen) att diskutera lantrådets (regeringens) och ministrarnas bindningar, till exempel aktieinnehav, förmögenhet och skulder.

Den nya lagtingsordningen slog, uppges det, fast att lantrådet och ministrarna var skyldiga att för lagtinget redogöra för sina bindningar. Enligt regelverket får lantrådet och ministrarna inte inneha offentlig tjänst eller annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget i regeringen eller äventyra förtroendet (26 § i lagtingsordningen, motsvarigheten till riksdagsordningen).

Avser statsministern att ta initiativ till en ökad transparens och större hinder mot att jäv uppstår utifrån statsrådens ekonomiska tillgångar, ekonomiska verksamhet och bindningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-23 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)