Statsråd och jäv

Skriftlig fråga 2012/13:652 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 11 juli

Fråga

2012/13:652 Statsråd och jäv

av Hannah Bergstedt (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Migrationsminister Tobias Billström har enligt medieuppgifter 67 000 aktier i det krisdabbade gruvbolaget Northland Resources. I början av året utökade han rejält sitt aktieinnehav i Northland – samtidigt som bolaget drabbades av en ekonomisk kris.

Det genomfördes en räddningsaktion där bland annat statligt ägda LKAB gick in med kapital i Northland. Aktiespararna är kritiska till att Billström äger aktier i Northland Resources, samtidigt som staten har gått in med pengar.

Frågan är om han påverkats av information om kommande stödinsatser som funnits på Regeringskansliet. Krisdrabbade branscher har ofta ett utbyte med regeringen. Billströms utökade aktieinnehav i Northland Resources framstår därför som både obegripligt och olämpligt. Flera sinsemellan oberoende personer menar att detta kan behöva utredas som ett eventuellt insiderbrott. Sverigedemokraterna ger dock sin favoritminister fullt stöd i medierna.

Min fråga till statsministern är:

Vilken information om Northlands Resources ekonomiska kris och räddningsaktioner för att lösa denna har avhandlats i regeringen och på vilka grunder har statsrådet Billström inte bedömts som jävig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-11 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)