Statslösa palestinier

Skriftlig fråga 2013/14:578 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

 

Frågan om statslösa palestiniers flyktingstatus och situation har återkommande debatterats, inte minst situationen för dem som kommer från Irak. Den senaste länderrapporten från Migrationsverket visar på hur antalet palestinier minskat kraftigt i Irak och hur de i många fall utsätts för förtryck och förföljelser. Palestinska flyktingar vittnar om godtyckliga arresteringar, tortyr och försvinnanden. Irakiska myndighetsföreträdare har uttalat att statslösa flyktingar som sänds tillbaka inte är välkomna till Irak. Trots det fattas det fortfarande beslut om utvisning av statslösa palestinier till Irak. Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ för en förnyad bedömning av förutsättningarna för Sverige att avvisa statslösa palestinier till Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-15 Överlämnad: 2014-04-16 Sista svarsdatum: 2014-04-24 Besvarad: 2014-04-28
Svar på skriftlig fråga