Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap

Skriftlig fråga 2009/10:709 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 9 april

Fråga

2009/10:709 Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Minst två partier i regeringen förespråkar ett Natomedlemskap. Att ett sådant knappast skulle bli gratis utan snarare tvärtom, skulle inskränka på välfärden, är uppenbart.

Nato har planer på en gemensam missilsköld eller ett säkerhetstak, som Natos generalsekreterare Fogh Rasmussen kallat det. Forskningen har kostnadsberäknat det till uppemot 20 miljarder dollar (15 miljarder euro) att bygga.

Natoss uttalade mål eller krav är att medlemsländerna ska satsa två procent av sin bruttonationalprodukt, bnp, på försvaret. Storbritannien och Frankrike är båda ovanför den nivån med 2,2 procent respektive 2,3 procent. Tyskland, Italien och Spanien kritiseras eftersom de bara ligger på 1,3 procent.

Enligt Försvarsmaktens hemsida ligger försvarets andel av bnp runt 1,5 procent och man måste gå tillbaka till tiden före år 2000 för att hitta siffror på 2,0 procent och däröver. Ett svenskt Natomedlemskap skulle med andra ord kräva en massiv resursöverföring från välfärden till försvarsmakten.

Avser finansministern att ta initiativ till en utredning om de statsfinansiella kostnaderna samt de välfärdsmässiga konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-09 Anmäld: 2010-04-09 Besvarad: 2010-04-14 Svar anmält: 2010-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-14)