statschefen

Skriftlig fråga 2003/04:764 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 13 februari

Fråga 2003/04:764

av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Pär Nuder om statschefen

Kungens uttalande om diktaturen Brunei, och hovets försvar av detsamma, har med rätta väckt stor uppmärksamhet, upprördhet och förvåning. För svenskt vidkommande är det givetvis genant att statschefen inte tydligt tar avstånd från diktaturer och står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Även om jag, som republikan, helst vill se monarkins avskaffande inser jag att det är viktigt att monarken sköter sina konstitutionella uppgifter på ett bra sätt. En åtgärd för att så, i ökad utsträckning, ska bli fallet är kontinuerlig kompetensutveckling i väsentliga frågor, för såväl monarken som hovets personal. Jag inbillar mig att sådana möjligheter finns redan i dag inom ramen för apanaget samt vid konseljer och andra kontakter mellan hovet och regeringen.

Min fråga till Pär Nuder är om statsrådet är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att tillse att statschefen får den information som krävs för att han ska kunna sköta sina konstitutionella uppgifter på ett bra sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-02-13 Anmäld: 2004-02-17 Besvarad: 2004-02-24 Svar anmält: 2004-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-24)