Statsbidrag till moskéer

Skriftlig fråga 2011/12:589 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 23 maj

Fråga

2011/12:589 Statsbidrag till moskéer

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

SVT-programmet Uppdrag granskning uppmärksammade för några dagar sedan ett inslag från ett tiotal moskéer där vägledare och imamer gjorde flera kontroversiella uttalanden. Somliga gav exempelvis rådet att inte uppsöka polisen för att göra en anmälan när man utsatts för brott. Det finns delade meningar om inslaget men det är oerhört viktigt att vi diskuterar värderingar och slår vakt om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i vårt samhälle. Vi måste arbeta för att detta efterlevs av alla i Sverige.

Svensk lag gäller alla, oavsett vilken position man har. Flertalet församlingar får statsbidrag genom SST, och kommunerna fördelar ut verksamhetsbidrag, föreningsbidrag och lokalbidrag för att stötta kultur- och invandrarföreningar där flertalet också driver en församlingsliknande verksamhet. Det finns all anledning för kommuner, men också regeringen, att granska och följa upp att de statsbidrag som fördelas ut inte stöttar verksamhet som motarbetar demokratiska värderingar. Om det visar sig att statsbidrag används i syften som motarbetar detta är det rimligt att statsbidragen återkallas.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga om statsrådet avser att genomföra en översyn med anledning av de uppgifter som kommit fram efter denna granskning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-23 Anmäld: 2012-05-23 Besvarad: 2012-05-30 Svar anmält: 2012-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-30)