Statsbidrag till karriärsteg för lärare inom upphandlad kommunal vuxenutbildning

Skriftlig fråga 2013/14:532 av Dalman Eek, Cecilia (S)

Dalman Eek, Cecilia (S)

den 28 mars

Fråga

2013/14:532 Statsbidrag till karriärsteg för lärare inom upphandlad kommunal vuxenutbildning

av Cecilia Dalman Eek (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I förordningen om statsbidrag till karriärsteg för lärare framgår att den som är huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare kan ansöka om statsbidrag.

Enligt Skolverket ska den som ansöker om statsbidraget vara huvudman för utbildningen, och det måste föreligga ett anställningsförhållande mellan huvudman och den lärare som ska bli förstelärare eller lektor. Det innebär att upphandlad utbildning som avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare inte uppfyller de krav som finns reglerade i statsbidragsförordningen.

I upphandlad utbildning finns inget anställningsförhållande mellan kommunen och läraren. Det är vanligt i hela landet att kommuner organiserar vuxenutbildningen genom upphandling. Det betyder att stora delar av landets vuxenutbildning inte omfattas av reformen.

I förordningen anges vuxenutbildningen som ett område där karriärtjänster ska kunna komma i fråga, men så är alltså inte fallet vid en mycket stor del av landets kommunala vuxenutbildningar där upphandling används.

Därför frågar jag utbildningsminister Jan Björklund:

Vad avser ministern att göra för att upphandlad vuxenutbildning ska omfattas av regelverket för statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-28 Anmäld: 2014-03-28 Besvarad: 2014-04-02 Svar anmält: 2014-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)