Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Skriftlig fråga 2007/08:1572 av Ernkrans, Matilda (s)

Ernkrans, Matilda (s)

den 22 augusti

Fråga

2007/08:1572 Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden

av Matilda Ernkrans (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det råder stor osäkerhet omkring om det blir något nytt statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband (fibernät) i de delar av landet som ej kan förväntas bli utbyggda på kommersiell grund.

Om statsbidrag uteblir skulle det betyda att småorter, byar och ren landsbygd kommer i en sämre ställning i förhållande till tätorterna. Det är allvarligt av flera skäl. Då det är främst yngre personer som är snabbast att använda de nyare delarna av IT-tekniken kan ett uteblivet statsbidrag därför få betydande följder för landsbygdens framtid, då man riskerar att yngre personer i större utsträckning väljer att inte bosätta sig på landsbygden. Det är allvarligt då att skapa sitt eget arbete blir allt viktigare – inte minst på landsbygden. Satsningar på bredband behövs för att främja fler och mer företagande, för att främja den ekonomiska utvecklingen i landet och för att hela landet ska leva.

Örebro län ligger i yttersta framkant när det gäller bredbandsutbyggnad men har nu kommit till ett skede där marknaden inte längre räcker till. För att hela länet ska kunna leva är ett statsbidrag för fortsatt bredbandsutbyggnad av yttersta vikt. Ansvaret vilar på den borgerliga regeringen.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta gällande ett statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-22 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)