Statsanställd och förtroendevald

Skriftlig fråga 2014/15:238 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

 

En viktig del i demokratin är medborgarnas möjlighet att delta som förtroendevalda i nämnder, styrelser och andra offentliga uppdrag. Under senare år har det dock blivit allt vanligare att arbetsgivare utformar policyer och riktlinjer som försvårar för anställda att ta förtroendeuppdrag. Särskilt allvarligt är naturligtvis detta om det sker inom statlig verksamhet – staten bör rimligtvis vara ett föredöme som arbetsgivare och inse nyttan och värdet i att medarbetare också tar sitt ansvar för den demokratiska processen och ställer upp som förtroendevalda. Ändå har det på senare år skett en tydlig förändring – vid ett flertal tillfällen har det förekommit att medarbetare inom statlig sektor beordrats lämna offentliga förtroendeuppdrag med hänvisning till att det anses som olämplig bisyssla.  I några fall har fackliga organisationer med framgång drivit ärenden i Arbetsdomstolen, men det förutsätter dock att den anställde har modet att ta strid för sin rätt att inneha offentliga förtroendeuppdrag. Risken är uppenbar att många anställda avstår från att ta en sådan strid med sin arbetsgivare.

 Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:
 

Avser statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att säkerställa att statligt anställda kan inneha offentliga förtroendeuppdrag?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2015-02-17 Anmäld: 2015-02-19 Sista svarsdatum: 2015-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga