Statligt stöd till arrangörer av inställda motionslopp

Skriftlig fråga 2019/20:1589 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I sitt svar på fråga 2019/20:1453 om möjligheten att genomföra motionslopp under 2020 och våren 2021 skriver idrottsminister Amanda Lind att regeringen i dagsläget inte kan ge några besked om ny tidsplan eller andra bedömningar kring när smittspridningen tillåter att exempelvis motionslopp kan genomföras.

När regeringen inte kan lämna tydliga besked om huruvida motionslopp kommer att kunna genomföras nästa år innebär det att beslut om att inte genomföra många lopp kan komma redan i början av hösten. Många av Sveriges stora motionslopp har erbjudit anmälda deltagare vars lopp ställts in i år möjligheten att flytta sin anmälan till nästkommande år eller få rabatterat pris på nästkommande års arrangemang i stället för att få pengarna tillbaka. Nu är risken överhängande att inte heller dessa lopp kommer att kunna arrangeras.

Om man som konsument har rätt att få tillbaka sin startavgift vid ett lopp inställt på grund av corona ska nu prövas av Allmänna reklamationsnämnden. De arrangörer jag har talat med säger samstämmigt att de skulle bli insolventa och gå i konkurs om de skulle tvingas betala tillbaka anmälningsavgifterna för inställda lopp. Vid en konkurs skulle verksamheten riskera att läggas ned, samtidigt som anmälda deltagare blir oprioriterade fordringsägare och således med största sannolikhet inte får tillbaka sina pengar.

Den del av de 500 miljoner kronor som är avsatta till idrottsrörelsen som kommer lopparrangörer till del räcker inte heller på långa vägar för att betala tillbaka anmälningsavgifter. 

Min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind är därför:

 

Är ministern beredd att vidta några åtgärder för att hjälpa arrangörer av stora motionslopp att betala tillbaka anmälningsavgifter eller på annat sätt kompensera anmälda deltagare, för att minska risken att arrangörerna till flera av Sveriges motionslopp bli insolventa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-15 Överlämnad: 2020-06-16 Anmäld: 2020-06-17 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga