Statligt bidrag för tandvård

Skriftlig fråga 2013/14:496 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 13 mars

Fråga

2013/14:496 Statligt bidrag för tandvård

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det särskilda tandvårdsbidraget infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer med sjukdomar, ofta kroniska, som kan leda till sämre tandhälsa. Ett exempel är de som genomgår strålbehandling eller får mediciner som kan ge muntorrhet.

Totalt beräknas 285 600 personer initialt vara berättigade till särskilt tandvårdsbidrag, stod det i propositionen när förslaget lades fram 2011. Av dessa räknade regeringen med att 85 procent skulle utnyttja stödet.

Men uppgifter från Försäkringskassan som Riksdag & Departement har tagit del av visar att endast 21 924 personer fick bidraget i fjol.

Chefen för Försäkringskassans enhet för vård- och aktivitetsstöd menar att det kan finnas flera skäl till det låga utfallet och till att människor inte går till tandvården.

Ekonomin är en viktig orsak. Många tycker inte att de har råd, och det gäller inte bara dem som har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget. Det har Riksrevisionens rapport och även Försäkringskassans analyser tidigare visat.

En annan orsak kan vara att bidraget på 1 200 om året är litet för en grupp som ofta har höga tandvårdskostnader.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Vad drar ministern för slutsatser av detta, och vad han vill göra för att förbättra situationen för dessa utsatta grupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-18 Svar anmält: 2014-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-18)