Statligt ansvar för ett nytt Nobelmuseum

Skriftlig fråga 2011/12:200 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 2 december

Fråga

2011/12:200 Statligt ansvar för ett nytt Nobelmuseum

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I dag den 2 december har Stockholms stad tillsammans med Nobelmuseet berättat att de gemensamt har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att man arbetar för att ett nytt Nobelmuseum ska byggas. Staden har ställt mark till förfogande för ändamålet.

Att det behövs ett nytt Nobelmuseum har vi socialdemokrater påstått länge. Jag citerar ur vår senaste motion:

”Även frågan om ett nytt Nobelmuseum bör återigen aktualiseras. Nobelpriset är ett av Sveriges absolut starkaste varumärken. Ett Nobelmuseum skulle kunna bli en oerhört attraktiv besökspunkt. Vi anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med Nobelstiftelsen och näringslivet för att se hur man på sikt kan lösa frågan om ett framtida nytt Nobelmuseum.”

Av dagens information från statsrådets partikollega Sten Nordin framgår att ”statsmakterna har informerats”.

Min fråga är:

Har kulturministern för avsikt att ta något ansvar för att ett nytt Nobelmuseum kommer till stånd och att det kan drivas ekonomiskt långsiktigt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-02 Anmäld: 2011-12-06 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)