Statliga myndigheters interna representation

Skriftlig fråga 2011/12:720 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 2 augusti

Fråga

2011/12:720 Statliga myndigheters interna representation

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det finns anledning att starkt ifrågasätta hur statliga myndigheter hanterar sin interna representation. I en rad artiklar har Dagens Nyheter under sommaren beskrivit hur en del statliga företag under flera års tid visat på uppseendeväckande slöseri, fiffel och på gränsen till bedrägeri i sin interna representation. Tillväxtverket, Vinnova och AP-fonderna har varit i fokus.

Uppgifter gör gällande att exklusiva slottsvistelser, middagar, vinprovningar och spavistelser har skett på skattebetalarnas bekostnad. Låt mig lyfta fram ett par exempel.

På fjärde AP-fonden fanns fri bar för personal varje månad som förmån, vilket är i strid med Skatteverkets regler. Tillväxtverket har sedan januari 2010, enligt DN:s uppgifter, spenderat 16,5 miljoner kronor på interna seminarier, utbildning, konferenser och representation. I slutet av maj höll verket sin årliga medarbetardag på Grand Hotel i Stockholm. Notan för en dags konferens med lunch, middag och hotell slutade på över en miljon kronor. Det är uppseendeväckande fakta som läggs fram.

Det finns mot bakgrund av de uppgifter som har kommit fram anledning att fråga chefen för Finansdepartementet, Anders Borg:

Vad tänker finansministern göra för att komma till rätta med det slentrianmässiga och återkommande fiffel, slöseri och i vissa fall på gränsen till bedrägeri som visat sig förekomma inom de statliga myndigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-08-02 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-21 Svar anmält: 2012-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-21)