Statliga myndigheter som framtida arbetsgivare

Skriftlig fråga 2015/16:371 av Hanna Westerén (S)

Hanna Westerén (S)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

 Regeringen har höga ambitioner för fler i arbete. De finansiella samordningsförbunden är viktiga aktörer i sammanhanget då de bidrar till att riva murar mellan olika aktörer och sätta den enskilde och dennes arbetsträning eller rehabilitering i fokus. De statliga myndigheterna är en viktig resurs i sammanhanget, genom att erbjuda arbetsträningsplatser, vilkas mest positiva utfall är en framtida anställning i någon form. Regeringen har också uttalat sig i den här riktningen, om de statliga myndigheternas ansvar och möjligheter att vara goda förebilder. I mitt hemlän Gotland är dock beskedet till projektsamordnare inom det finansiella samordningsförbundet att det råder anställningsstopp hos de statliga myndigheter som har verksamhet i länet och det hänvisas även till praktikprogram som redan är fulla. Det här är otillfredsställande och bromsar mångas väg tillbaka till arbetsmarknaden.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

 Ämnar arbetsmarknadsministern verka för att göra de statliga myndigheterna till arbetsplatser för fler från den beskrivna målgruppen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-11-24 Överlämnad: 2015-11-25 Anmäld: 2015-11-26 Svarsdatum: 2015-12-02 Sista svarsdatum: 2015-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga