Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

Skriftlig fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sverige har ett mycket starkt skydd för att anställda i den offentliga sektorn ska kunna slå larm om brister i verksamheten. Det är förbjudet för chefer och politiker att efterfråga journalisters källor men vad händer när medier avslöjar anställda som slår larm om brister?

Har lagstiftningen hunnit med den nya tidens medielandskap och arbetssätt?

Försvarsdebatten drevs under många år av en anonym bloggare som bidrog till att förståelsen för Försvarsmakten och Sveriges försvarsförmåga kom till allmänhetens kännedom. Av inläggen att döma förstod man att det var en person som hade en genuin kunskap i ämnet. När bloggarens identitet avslöjades förklarade han att anonymiteten var en avgörande faktor för att han skulle ha kunnat blogga som han gjorde.

En undersköterska har nu startat en Facebookgrupp där han lyfter de brister som han ser på sin arbetsplats i synnerhet och inom vården i allmänhet. Han har länkat till nyheter hos Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där missförhållanden lyfts fram. Hans vilja har varit att göra det anonymt för att undvika repressalier från sin nuvarande eller andra arbetsgivare. Fredagen den 31 mars 2017 avslöjade statliga SVT Nyheter vem den anonyma undersköterskan är; detta görs i ett nyhetsinslag som är mycket negativt vinklat. Tanken att statliga medier avslöjar enskilda medborgare som lyfter fram missförhållanden för tanken till samhällssystem i helt andra delar av världen.

Självklart kan varken jag eller ministern ha synpunkter på vilka nyheter de statliga medierna dagligen förmedlar, men frågan är om lagstiftningen behöver förändras för att även skydda svenska medborgare mot de statliga medierna? Om en politiker i samma lagstiftning hade gjort motsvarande granskning så hade många reagerat.

En tidigare regeringsmedlem ville förbjuda anonyma bloggar i Sverige men backade när hon insåg det orimliga i den tanken. Svenska folket måste anonymt få ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar utan risk för repressalier.

Frågan är om ministern anser att det är ett problem att undersköterskor eller andra medarbetare i den offentliga sektorn inte kan blogga anonymt eller vara verksamma i sociala medier utan att riskera att bli uthängda av statliga medier, och jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Är ministern beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-04 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga