Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Skriftlig fråga 2016/17:1697 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I flera skriftliga frågor och även under statsrådens frågestund i kammaren har jag frågat ministern vad en medborgare som blir uthängd av de statliga medierna på webben ska göra. Bakgrunden var att SVT hängde ut en undersköterska som slog larm om brister i vården.

I flera skriftliga svar har ministern hänvisat dels till granskningsnämnden för radio och tv, dels till att regeringen avser att ge tilläggsdirektiv till den pågående parlamentariska public service-utredningen.

Nu har regeringen gett tilläggsdirektiven, men där saknas just tilläggsdirektiv om att de statliga medieföretagen ska ansluta sig till det pressetiska systemet. Regeringen skriver: Dessa frågor bör ses över i ett bredare mediepolitiskt sammanhang och därmed inte inom ramen för den parlamentariska public service-kommittén.

Ministern har alltså avgivit två skriftliga svar och svar i kammaren till mig som inte har varit korrekta, och känslan av att ministern har kommit med oriktiga uppgifter går inte att utesluta. Det här betyder också att en medborgare som blir uthängd av SVT, SR eller UR på webben inte har något skydd mot övergrepp och att regeringen inte vidtar några åtgärder för att lösa problemet.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

När avser ministern att ta initiativ till att se över frågan om att de statliga medieföretagens anslutning till det pressetiska systemet?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-29 Överlämnad: 2017-06-29 Besvarad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga