Statliga företag och Svenskt Näringsliv

Skriftlig fråga 2005/06:178 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 oktober

Fråga 2005/06:178 av Carina Hägg (s) till näringsminister Thomas Östros (s)

Statliga företag och Svenskt Näringsliv

Många av statens bolag är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Det är en på flera sätt sluten organisation. Så till exempel har man som policy att inte uppge vilka som är medlemmar. Det är i varje fall det besked jag har fått när jag har kontaktat Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. Det är en avvikande policy i det svenska samhälle som präglas av öppenhet. Svenskt Näringsliv fungerar även som aktiv deltagare i samhällsdebatten och som lobbyorganisation. Det är naturligtvis helt i sin ordning. Men med den roll Svenskt Näringsliv har bör de statliga företagen inte vara medlem i organisationen. Ett annat skäl är enligt min uppfattning att statliga företag ska vara föredömen när det gäller exempelvis arbetslivets villkor, jämställdhet och hälsa. Det är områden som inte prioriteras av Svenskt Näringsliv. Samtidigt har givetvis också statliga företag ett behov och ett intresse av att organisera sig i någon form av arbetsgivarorganisation. Statliga företag bör lämna Svenskt Näringsliv och andra former för deras organiserande i en arbetsgivarorganisation skapas.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta när det gäller statliga företags organisering i en arbetsgivarorganisation.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-19 Anmäld: 2005-10-19 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)