Statliga företag och lobbying

Skriftlig fråga 2005/06:880 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 januari

Fråga 2005/06:880 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Statliga företag och lobbying

En del av uppmärksamheten kring förslag om skatt på flygtrafik bär typiska drag av en kampanj organiserad av en skicklig lobbyingfirma. Om det finns en sådan kampanj är det naturligt att intressenter inom flygbranschen är inblandade. Det ligger också nära till hands att fråga om inte SAS, som en dominerande aktör inom flygsektorn i Sverige, är inblandat direkt eller indirekt genom sin branschorganisation.

SAS är delvis ägt av den svenska staten. Östros statssekreterare Sven-Erik Söder kritiserade, enligt TT den 26 oktober 2005, Vattenfall för att företaget framgångsrikt bedrivit lobbying mot regeringens klimatpolitik i EU-parlamentet, mer exakt för att motarbeta möjligheter att åtgärda utsläpp av fluorerade växthusgaser. I ett företag kan det rimligen inte vara direktionens uppgift att lobba mot sina ägare, inte heller om ägaren är statlig.

Vad avser näringsministern att göra för att säkerställa att bolag, hel- eller delägda av staten, inte bedriver eller understöder kampanjer mot regeringsförslag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-27 Anmäld: 2006-01-27 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)