Statliga ersättningsjobb som försvinner från Karlskoga

Skriftlig fråga 2007/08:1406 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1406 Statliga ersättningsjobb som försvinner från Karlskoga

av Eva-Lena Jansson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den 11 maj 2007 ställde Helena Frisk (s) en fråga till förre försvarsministern Mikael Odenberg (m) om han var beredd att vidta åtgärder för att säkra jobben på NCO, Räddningsverkets nationella centrum, i Karlskoga. I svaret från Odenberg hänvisades till att ett betänkande i frågan var ute på remiss och att försvarsministern skulle återkomma när remisstiden löpte ut i september 2007.

Jobben kom till för sex år sedan för att ersätta arbetstillfällen efter neddragningar i försvarsindustrin och innebar en satsning på ca 28 miljoner från den förra socialdemokratiska regeringen.

I mars 2008 presenterade den nya försvarsministern Sten Tolgfors (m) i en debattartikel hur Räddningsverkets verksamhet koncentreras. Men det framgick inte av artikeln att den borgerliga regeringen skulle flytta jobben från Karlskoga och lägga ned verksamheten där. Den 20 juni rapporterade dock Karlskoga-Kuriren att de statliga ersättningsjobben nu försvinner från kommunen – ett besked som man kan läsa på regeringens hemsida, men där nämns inte med ett ord regeringens fortsatta agerande för att säkerställa att de arbetstillfällen som nu försvinner i Karlskoga ska ersättas med nya jobb. I stället hänvisas till generaldirektören Helena Lindberg för mer information trots att det i grunden handlar om ett politiskt beslut.

Min fråga till försvarsminister Sten Tolgfors är därför följande:

Avser försvarsministern att vidta åtgärder för att se till att de statliga ersättningsjobben som nu försvinner från Karlskoga ersätts med nya jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-06-24 Inlämnad: 2008-06-24 Besvarad: 2008-07-03 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)