Statliga ersättningsjobb i Sollefteå

Skriftlig fråga 2007/08:1419 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 26 juni

Fråga

2007/08:1419 Statliga ersättningsjobb i Sollefteå

av Eva Sonidsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lokaliserade 2001 Krisberedskapsmyndighetens (KBM) tekniska enhet med ett sjuttiotal arbetstillfällen till Sollefteå. Därmed skapades för regionen viktiga ersättningsjobb efter de två regementsnedläggningarna i Ådalen 1999.

Nu har generaldirektören Helena Lundberg för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelat att Krisberedskapsmyndigheten i Sollefteå ska läggas ned vid årsskiftet 2008/2009 och flyttas till Stockholm, Karlstad eller Sandö. Närmare 70 personer riskerar att förlora sina arbeten. Regeringen har hittills inte meddelat hur man avser att fortsatt agera för att ta till vara den kompetens som KBM-personalen i Sollefteå besitter, inte heller hur regeringen avser att agera för att säkerställa att de arbetstillfällen som nu försvinner i Sollefteå ska ersättas med nya jobb.

Under de sju år som KBM funnits i Sollefteå har betydande specialkompetens i krishantering byggts upp hos den välutbildade personalen. Det är därför viktigt att ta till vara den samlade kunskap och nytta som etableringen av KBM i Sollefteå inneburit för utvecklingen av ett väl fungerande krishanteringssystem.

Jag vill fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta i syfte att tillvarata den välutbildade personalens kompetens i Sollefteå och att de tidigare utlokaliserade statliga ersättningsjobben garanteras också i fortsättningen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-26 Besvarad: 2008-07-03 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)