statliga bolags och myndigheters miljöhänsyn

Skriftlig fråga 2003/04:1495 av Persson, Sven Gunnar (kd)

Persson, Sven Gunnar (kd)

den 5 augusti

Fråga 2003/04:1495

av Sven Gunnar Persson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga bolags och myndigheters miljöhänsyn

Banverket är ett statligt verk med högt uttalade miljöambitioner. Bland annat ska miljöhänsyn tas med vid upphandling av externa tjänster. Enligt uppgift i medierna har Banverket vid upphandling av arbeten vid Hallsbergs rangerbangård valt att hämta makadam från ett grustag fem mil bort, med betydande transportbehov som följd, i stället för ett grustag bara ett par kilometer från arbetsplatsen.

Det finns anledning att fundera över hur miljöhänsynen beaktas vid statliga bolag och myndigheters externa upphandling. Regeringen har det övergripande ansvaret för de statliga aktörernas miljöhänsyn. Det vore därför intressant att veta vad regeringen gör för att förbättra denna miljöhänsyn.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förbättra statliga bolags och myndigheters miljöhänsyn vid externa upphandlingar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-05 Besvarad: 2004-08-16 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-16)