statliga bolags hemsidor

Skriftlig fråga 2002/03:930 av Öberg, Maria (s)

Öberg, Maria (s)

den 14 maj

Fråga 2002/03:930

av Maria Öberg (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om statliga bolags hemsidor

Alltfler reseföretag använder Internettjänster som ett säljargument. Resor som bokas av kunden själv genom Internet är ofta rabatterade, vilket är naturligtvis positivt för konsumenter.

SAS är ett bolag som erbjuder billiga priser till vissa destinationer om bokning görs genom Internet. Alla kan dock inte köpa dessa billiga resor, då SAS hemsida med bokningsfunktionen är helt på engelska. Sådana här resor är vanligen förknippade med särskilda villkor i fråga om av- och ombokning, avgångar och liknande. Därför räcker det inte med baskunskaper i engelska för att vem som helst ska kunna använda sig av en sådan tjänst, utan att tala om alla dem som inte kan engelska alls. Detta innebär att företaget favoriserar vissa konsumenter före andra.

Jag vill fråga konsumentministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att statliga företag ska behandla alla medborgare lika från ett konsumentskyddsperspektiv.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-14 Anmäld: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-21 Svar anmält: 2003-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)