Statliga bolag och covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1242 av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Vattenfall skickade härförleden ut ett brev till underleverantörer i vilket man formulerade en kravliknande text om att få sina kostnader sänkta med 20 procent fram till slutet av året inom ramen för gällande avtal. Brevet har väckt starka reaktioner och oro om att företag som inte hörsammar Vattenfalls anmodan riskerar att åka ut i framtiden. Bland underleverantörerna finns till exempel företag som bygger kraftledningar eller hyr ut maskiner.

Vattenfall är ett helstatligt bolag. Deras agerande ska ses i ljuset av att staten i övrigt inför en rad ekonomiska åtgärdspaket för att lindra coronakrisens konsekvenser, krispaket som uppgår till miljardbelopp.

Efter att fallet uppmärksammats medialt har Vattenfall offentligt bett om ursäkt för hur brevet formulerades.

Exemplet är ett bland flera som väcker frågor om de statliga bolagens roll i pågående kris. Rimligen borde staten genom sitt bolagsägande kroka arm med den övergripande statliga ambitionen att underlätta för företag och andra som drabbas av krisens smärtsamma konsekvenser – åtminstone inte försvåra. Vi kan inte ha en situation där staten med ena handen upprättar stöd för att rädda företag och jobb, och med andra handen motverkar stödets syfte.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är därför:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att de statliga bolagen i möjligaste mån underlättar för företag och andra aktörer under pågående kris?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-21 Överlämnad: 2020-04-22 Anmäld: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga