statliga arbetstillfällen i Karlskoga

Skriftlig fråga 2001/02:187 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 9 november

Fråga 2001/02:187

av Peter Pedersen (v) till näringsminister Björn Rosengren om statliga arbetstillfällen i Karlskoga

I samband med beslutet att omstrukturera det svenska försvaret utlovades ett antal kommuner en rad åtgärder för att möta förlusten av arbeten inom försvaret eller försvarsindustrin. Karlskoga var en av dessa kommuner och här utlovades 150 statliga arbetstillfällen. Men arbetet med att tillskapa dessa 150 arbetstillfällen genom utlokalisering av statliga arbeten eller tillskapande av nya statliga verksamheter går minst sagt trögt. I dagarna fick Karlskoga beskedet att 10@20 arbeten kommer att tillskapas där genom att en avdelning inom Räddningsverket placeras på orten. Detta är bra, men det är långt kvar innan regeringens löfte om 150 statliga arbeten har uppfyllts. Det finns ett missnöje med den segslitna processen och även den socialdemokratiska kommunledningen har uttryckt kritik.

Jag vill fråga näringsminister Björn Rosengren:

Vilka nya åtgärder avser ministern vidta för att löftet om 150 statliga arbeten till Karlskoga ska förverkligas före årsskiftet 2001/02?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-09 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-21)