Statlig upphandling av utrikesflyg till USA

Skriftlig fråga 2012/13:520 av Forslund, Kenneth G (S)

Forslund, Kenneth G (S)

den 17 maj

Fråga

2012/13:520 Statlig upphandling av utrikesflyg till USA

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Kammarkollegiet har upphandlat utrikesflyg till USA för svenska statens räkning. Valet föll på det tyska bolaget Lufthansa. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 juni i år och kan förlängas till den 31 maj 2016. SAS behåller dock vissa destinationer till USA.

Givetvis ska LOU följas, men hade det varit en upphandling i näringslivet hade koncernnytta självfallet varit en faktor. Staten har redan tidigare gjort stora kapitaltillskott till det flygbolag som staten nu inte ska flyga med.

Svenska staten är en av flera delägare till flygbolaget SAS, vilket i förlängningen kan få till följd att man som ägare återigen måste träda in och täcka upp för de eventuella förluster som kan komma att uppstå. SAS har nyligen lagt en mycket turbulent tid bakom sig och går uppenbart en oviss framtid till mötes.

Det här kräver en noggrann redovisning av både hur upphandlingen gått till och vad som varit avgörande kriterier. Jag har svårt att se att något liknande skulle ske i något annat europeiskt land.

Min fråga till statsrådet är:

Hur ser statsrådet och regeringen på att svenska staten nu valt bort svenska statens flygbolag för statens resor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-17 Anmäld: 2013-05-17 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)