Statlig styrning av myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:99 av Patrik Engström (S)

Patrik Engström (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Civilministern och statsministern skrev i våras på DN Debatt om vikten av att hitta en balans mellan statliga myndigheters närvaro i landet och effektivitet inom dito. Senare samma vår drog Statskontoret i sin rapport Statliga myndigheters lokalisering slutsatsen att regeringen har det samlade ansvaret för statliga myndigheters lokalisering och bör följa utvecklingen.

Samtidigt som detta konstateras pågår i Dalarna en våg av centralisering av statlig verksamhet. Som exempel kan nämnas Skatteverket, Migrationsverket och Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna, som sedan sitt grundande haft två campusområden i Borlänge respektive Falun, utreder nu huruvida Campus Borlänge ska läggas ned och om Högskolan Dalarnas verksamhetsort framgent bara ska vara Falun.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur ska statsrådet säkerställa att den politik som regeringen vill driva gällande statliga myndigheters lokalisering genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-12 Överlämnad: 2016-10-13 Anmäld: 2016-10-14 Sista svarsdatum: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-10-24
Svar på skriftlig fråga