statlig sponsring

Skriftlig fråga 2000/01:749 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 19 februari

Fråga 2000/01:749

av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Margareta Winberg om statlig sponsring

SVT:s verksamhet finansieras via våra TV-avgifter och genom direkta statliga bidrag. Då blir man något förbluffad över att staten även går in och finansierar enskilda program genom att sponsra särskilt utvalda medverkande.

I det två timmar långa debattprogrammet Storforum om mat som sändes den 28 januari vidtalades organisationen Krav att medverka. Det var bara en hake; det kostade 250 000 kr att få vara med. Krav uppfattade prislappen som dold sponsring och vägrade betala. Då erbjöd sig, enligt uppgifter i Aftonbladet, Jordbruksdepartementet att ta hand om räkningen.

Det är lätt att föreställa sig hur andra producentorganisationer inom jordbruksområdet uppfattar den gesten. Jag anser att Jordbruksdepartementet med sitt agerande gjort ett medvetet försök att ge Kravodlarna konkurrensfördelar framför de traditionella odlarna.

Vad avser jordbruksministern vidta för åtgärder för att inte enskilda näringsidkare eller organisationer otillbörligt ska gynnas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-19 Besvarad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)