statlig rehabiliteringsförsäkring

Skriftlig fråga 2000/01:1338 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1338

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingela Thalén om statlig rehabiliteringsförsäkring

Arbetsgivarna i mindre företag har i dag svårt att följa lagen och ta sitt rehabiliteringsansvar. Trots att lagen föreskriver att arbetsgivaren ska sätta i gång en rehabiliteringsutredning om arbetstagaren varit sjukskriven längre än fyra veckor i följd, saknas det en sådan i 75 % av de sjukskrivningsfall som pågått längre än 90 dagar. Enligt utredningen Rehabilitering till arbete (SOU 2000:78) finns det allvarliga brister i rehabiliteringsarbetet. För en majoritet av de arbetsskadade som arbetar inom små företag finns det få som får en rehabilitering som gör det möjligt för individen att fortsätta sitt yrkesverksamma liv.

Det grundläggande problemet är att arbetsgivarna skiljer sig åt i ekonomisk styrka och tillgång till företagshälsovård. Det behövs därför ett nytt system där arbetsgivarna mer solidariskt delar på detta, sitt lagstadgade ansvar. Ett sådant system skulle utjämna skillnaderna mellan små och stora företag eftersom vi då får ett system där alla arbetsgivare är med och betalar rehabiliteringen. I denna mening sprids riskerna. Det bör snarast införas en statlig obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som ett komplement till den allmänna sjuk- och arbetsskadeförsäkringen. Denna försäkring borde finansiera en större del av rehabiliteringens kostnader. På så sätt skulle samhället garantera att denna rättighet kunde spridas till alla.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att vidta åtgärder för att genomföra en statlig rehabiliteringsförsäkring.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-05 Anmäld: 2001-06-12 Besvarad: 2001-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-13)