Statlig närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2018/19:543 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

All offentlig makt utgår från folket, riksdagen är folkets representant.

Jag är som socialdemokrat stolt över att tillhöra ett parti som gick till val på att öka den statliga närvaron i alla delar av vårt land. Det är också den politik som regeringen för genom omlokaliseringar av huvudkontor och etablering av nya myndigheter i olika delar av landet.

Många myndigheter har lokala och regionala kontor i många av landets kommuner, en del har även huvudkontor. Det är för legitimiteten och förtroendet för staten viktigt att dessa kontor finns kvar och helst etableras i fler kommuner. Landsbygdskommittén har föreslagit att fler statliga jobb ska finnas i hela landet. På en del ställen går trenden åt motsatt håll. Kontor läggs ned och den statliga närvaron försvinner. Det är en oönskad utveckling som går på tvärs mot de önskemål riksdagen uttryckt och de riktlinjer regeringen gett.

Många gånger kan en mellanchef på myndigheten själv fatta beslut om att flytta eller lägga ned en verksamhet. Dessa beslut kan fattas utan att verksledning och generaldirektör vare sig är informerad eller deltar i beslutet. Men det är generaldirektören som ytterst ansvarar inför regeringen och som har att se till att politiken blir verklighet. Det är av denne som ansvar måste kunna utkrävas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att se till att myndighetsbeslut rörande statlig närvaro i hela landet följer den inriktning riksdag och regering lagt fast och att ansvar alltid kan utkrävas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga