Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll

Skriftlig fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I en modern demokrati ska ingen diskrimineras, attackeras eller trakasseras. Det är särskilt illa om denna typ av företeelse sker på basis av kulturell eller religiös härkomst, eller sådant som personen i fråga inte kan ändra på, såsom etnisk bakgrund. Att bekämpa hat mot minoriteter bör därför vara en prioriterad fråga för samtliga beslutsfattare, lagstiftare och debattörer i Sverige, oavsett om de sitter i regeringen eller i riksdagen.

Förra året gav kultur- och demokratiministern Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att "genomföra insatser mot rasism riktad mot muslimer" till en kostnad om totalt 700 000 kronor. Det är naturligtvis positivt att statsrådet agerar för att förhindra påhopp på minoriteter. Dock är den fokusering man har valt en aning märklig. SST har valt en samarbetspartner som är långt ifrån problemfri – det muslimska studieförbundet Ibn Rushd som närmast kan beskrivas som en del av det fruktade Muslimska brödraskapet, och som har nära band till andra grenar inom denna rörelse, nämligen Islamiska förbundet och Sveriges Unga Muslimer.

Denna rörelse har vid ett flertal tillfällen bjudit in antisemitiska talare, och på dess webbplats www.islamofobi.se har det förekommit texter som bagatelliserar hedersmordsdebatten och arbetet mot terrorism. Vidare har rörelsen samarbetat med minst en person som gjort sig känd för att förringa islamistisk extremism.

Att svenska skattepengar går till Muslimska brödraskapets svenska grenar är illa nog. Att en statligt finansierad informationssida sprider texter vars syfte direkt strider mot den svenska regeringens uttalade ambitioner är dock oförståeligt. Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa den statliga finansieringen av projekt som ovannämnda, och hur kan det överhuvudtaget vara tänkbart att stödja de svenska grenarna av Muslimska brödraskapet, en organisation som har terrorklassats av flera länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-07 Överlämnad: 2018-02-07 Anmäld: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga