Statistikbrister

Skriftlig fråga 2018/19:775 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Jag har ställt en fråga till riksdagens utredningstjänst om hur många av dem som har mottagit etableringsersättning har gått över till egen förvärvsinkomst respektive erhållit försörjningsstöd under samma tidsperiod efter det att etableringsersättningen har upphört.

Riksdagens utredningstjänst besvarar frågan enligt följande:

I rapporten besvaras inte frågan om hur många som har mottagit etableringsersättning som gått över till egen förvärvsinkomst respektive erhållit försörjningsstöd under samma tidsperiod efter att etableringsersättningen upphört. Detta för att det saknas underlag hos Socialstyrelsen (som administrerar registret för ekonomiskt bistånd) eller Arbetsförmedlingen. Inte heller ur de register som administreras av SCB kan dessa uppgifter tas fram. Arbetsförmedlingen följer upp vad som händer personer efter avslutad etablering. Uppföljningen avser personens status 90 dagar efter avslut och undersöker bl.a. om personen är i arbete/studier, deltar i arbetsmarknadspolitiskt program, är arbetslös m.m. Av uppföljningen framgår inte vilken ersättning personerna uppbär.

Det betyder alltså att det inte finns någon officiell statistik över hur många utrikesfödda som går till egen förvärvsinkomst efter att etableringsersättningen har upphört. Det borde självklart finnas en sådan statistik tillgänglig.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Delar ministern uppfattningen att det vore önskvärt med en sådan statistik, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att statistiken ska börja redovisas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga