statistik till stöd för minröjningsprojekt

Skriftlig fråga 2001/02:859 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars

Fråga 2001/02:859

av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Jan O Karlsson om statistik till stöd för minröjningsprojekt

Det är ett lika känt som beklagligt faktum att det i vår omvärld finns stora behov av hjälp med min- och ammunitionsröjning. Sverige har under 90-talet varit en av de största bidragsgivarna till olika minröjningsprojekt. Ett stöd som många med mig vill ska fortsätta @ i minst samma, men gärna ökande omfattning.

Det har visat sig vara betydande svårigheter att få fram relevanta uppgifter gällande Sveriges stöd till minröjningsprojekt. Eftersom minröjningsstöd är ett spörsmål som kommer att vara aktuellt under en lång följd av år, vore det, enligt mig, på sin plats att lämpligt departement sammanställde en årlig statistik där såväl budgeterade medel som budgetutfall går att utläsa. Denna statistik bör vara så heltäckande som möjligt. Det är extra viktigt att någon tar ansvaret att sammanställa dessa uppgifter då det är en mängd departement och organisationer som är inblandade inom detta område och som gör det svårt att få den helhetsbild jag efterlyser.

Jag vill fråga biståndsminister Jan O Karlsson:

Avser ministern att ta något initiativ för att tillse att en sådan statistik görs tillgänglig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-08 Anmäld: 2002-03-12 Besvarad: 2002-03-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-13)