Statistik om gränsgångare

Skriftlig fråga 2005/06:1592 av Danielsson, Peter (m)

Danielsson, Peter (m)

den 12 maj

Fråga 2005/06:1592 av Peter Danielsson (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Statistik om gränsgångare

Jag har tidigare frågat om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att säkerställa den gränsöverskridande statistikproduktionen i Öresundsregionen.

Statsrådets svar var korrekt, men synnerligen snävt. När det gäller pendling 2004 och statistik om denna har Nordiska ministerrådet beviljat medel. Men det gäller enbart själva pendlingen och arbetet syftar inte på något sätt till att resultaten ska föras in i den officiella statistiken. Det är inte tal om att ge SCB permanent uppdrag och finansiering.

Den gränsregionala statistiken måste vara kontinuerlig, arbetas in i den officiella statistiken och omfatta betydligt mer än bara arbetspendlingen. Öresundsregionen är ju en del av vår vardag och måste in i ordinarie system.

Sedan uppgifter om brister i statistiken uppmärksammats har, enligt uppgift, AKU-enkäten ändrats så att gränsgångarna är med. Den viktiga mediala statistiken har alltså ordnats, medan den statistik som är mer krävande men som ligger till grund för viktiga beslutsunderlag, bidragssystem med mera har lämnats därhän.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att se till att gränsgångarna i Öresund permanent beaktas i den officiella statistiken.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-12 Anmäld: 2006-05-12 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)