Statens skuld till kommunerna

Skriftlig fråga 2016/17:129 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Staten är i nuläget skyldig kommuner runt om i landet stora summor för mottagandet av människor som har kommit till Sverige som asylsökande. Detta beror på att statens ersättningar till de mottagande kommunerna betalas ut i efterhand och med stora fördröjningar.

Eftersom det numera rör sig om så stora summor, totalt sett många miljarder, har detta kommit att bli ett stort problem för många kommuner.

Det är uppenbart att Migrationsverket måste skynda på sin handläggning. Ytterst är detta regeringens ansvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer regeringen och ministern att vidta för att påskynda Migrationsverkets handläggning, så att kommunerna får sina pengar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-17 Överlämnad: 2016-10-17 Anmäld: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-10-26
Svar på skriftlig fråga