Statens skäl att vägra erbjudet ackord

Skriftlig fråga 2007/08:573 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 9 januari

Fråga

2007/08:573 Statens skäl att vägra erbjudet ackord

av Jan Ertsborn (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

En fotbollsförening i Halland har utöver den idrottsliga verksamheten under flera år bedrivit så kallad second hand-försäljning i butik. Reglerna kring sådan verksamhet vad gäller skattskyldighet för inkomst och mervärdesskatt är ytterst tvetydiga, vilket framgår av att länsrätten bedömt verksamheten vara skattefri medan kammarrätten kommit till motsatt uppfattning. Domen fick till följd att föreningen blev skyldig staten omkring 3,7 miljoner kronor.

Föreningens styrelse har haft anledning tro att verksamheten var skattefri, bland annat beroende på muntliga besked från skattemyndigheten. Pengarna har använts för den idrottsliga verksamheten och ingen misstanke om brott föreligger.

Föreningen, som inte hade möjlighet att betala den uppkomna skulden, erbjöd staten ett kontant ackord om 30 procent, vilket skulle lånas upp i bank av fem styrelseledamöter. Staten sade nej och angav som skäl att det bedömdes olämpligt från allmän synpunkt eftersom skattefrågan prövats i domstol där föreningen förlorat och detta skulle ge fel signaler till allmänheten, vilket i sin tur bedöms få en oönskad effekt på den allmänna betalningsmoralen.

Föreningen försattes i konkurs och någon utdelning till staten kommer inte i fråga. I stället blir det så att staten nu, förutom totalförlust på sin skattefordran, får utge lönegarantier till några anställda.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att underlätta för skuldsatta fysiska eller juridiska personer att bli beviljade ackord för statens fordringar, där ackordserbjudandet är ekonomiskt fördelaktigt för staten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-09 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)