Statens sjöhistoriska museer

Skriftlig fråga 1997/98:985 av Johansson, Magnus (s)

Johansson, Magnus (s)
Fråga 1997/98:985 av Magnus Johansson (s) till kulturministern om Statens sjöhistoriska museer

den 5 augusti

Den 19 mars 1998 beslutade riksdagen att ge regeringen till känna vad man anfört om lokaliseringen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Detta beslut fattades i stor majoritet och ligger helt i linje med att man skall sprida kulturen och dess ledning i hela landet. Vad gäller själva sakfrågan är den bra belyst och argumenterad för i utskottets betänkande.

Givetvis mottogs riksdagens beslut med glädje i Karlskrona. Där arbetar man just nu för fullt med att få upp de unika marina miljöerna in på Unescos världsarvslista och det ser nu ut som att man lyckas. Detta är ytterligare ett bevis på den särställning om marinhistorisk miljö som finns där.

Dock kräver en lokalisering av ledningen för SSHM till Karlskrona en hel del förberedelser och därför är man främst från kommunen angelägen om ett besked om när i tiden regeringen avser fatta beslut i frågan. Detta för att man skall kunna bjuda den nya verksamheten den bästa tänkbara starten i Karlskrona.

Min fråga till kulturministern blir därför:

När avser regeringen fatta beslut i frågan om lokaliseringen av ledningen för SSHM?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-05 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-17
Svar på skriftlig fråga