Statens närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan regeringen tillträdde har målsättningen varit tydlig att öka statens närvaro i hela landet. Arbetet har resulterat i att en del myndigheter har flyttat tjänster och verksamhet från Stockholm samt att flytt av verksamhet från mindre orter till storstäderna har kunnat undvikas. 

Vad som däremot rimmar dåligt med denna målsättning är att Luftfartsverkets styrelse nyligen fattade ett inriktningsbeslut om att stänga fem flygledartorn och sköta flygledningen på dessa flygplatser från Stockholm. Omkring 50 medarbetare i Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö berörs. 

Som alltid är förklaringarna till besluten ensidiga: Fördelarna med flytten skulle vara samordningsvinster i Stockholm. Om hela Sverige ska leva krävs det dock större politiska ansträngningar för att garantera att myndigheterna inte lägger ned sina lokala verksamheter ute i landet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att undvika att statliga myndigheter och statliga bolag flyttar jobb från mindre orter runt om i Sverige till Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-27 Överlämnad: 2017-02-03 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-15 Sista svarsdatum: 2017-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga