Statens museer för världskultur

Skriftlig fråga 2007/08:1369 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 17 juni

Fråga

2007/08:1369 Statens museer för världskultur

av Cecilia Magnusson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Flera händelser den senaste tiden har satt extra ljus på myndigheten Statens museer för världskultur. I en rapport från revisionsbolaget KPMG, som beställts av Regeringskansliet, riktas viss kritik mot myndigheten, mot Världskulturmuseet i Göteborg och mot regeringens styrning. Regeringen har också utsett en ny chef för myndigheten som under ett och ett halvt år ska ta fram ytterligare underlag om verksamheten, inför en öppen rekrytering av en framtida chef.

Det är viktigt att offentliga verksamheter granskas och utvärderas, liksom att det med jämna mellanrum sker förändringar i myndigheters ledning. Därför har regeringen gjort rätt. Sett från ett Göteborgsperspektiv, där ju myndigheten har sitt säte, får man ändå känslan av att det nästan bara är problem i myndigheten och att den därför står inför stora förändringar. Avståndet mellan myndighetens omvärldsbild och regeringens tycks också vara besvärande stort.

Mot den bakgrunden vill jag fråga kulturministern hur hon ser på verksamheten i myndigheten Statens museer för världskultur.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-17 Anmäld: 2008-06-17 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-01)