Statens kvarvarande innehav i SAS

Skriftlig fråga 2019/20:952 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under sommaren 2018 sålde norska staten hela sin kvarvarande andel i SAS. I samband med detta uttalade den dåvarande socialdemokratiska näringsministern att den svenska staten inte ska ha ett långsiktigt aktieinnehav i bolaget. Sedan dess har ingenting hänt och statens ägarandel är lika stor nu som då.  Vidare är det nu snart tio år sedan riksdagen bemyndigande regeringen att vid lämplig tidpunkt minska ägandet i SAS. Trots detta äger staten fortfarande nära en sjättedel av bolaget. Frågan man dock kan ställa sig är när denna lämpliga säljtidpunkt infinner sig.

Vid försäljning av statliga innehav ska skattebetalarnas bästa vara vägledande, och det är naturligtvis önskvärt att sälja till ett så bra pris som möjligt. Men staten ska inte äga flygbolag och det är hög tid att se en bortre tidshorisont för statens ägande i SAS.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är mot bakgrund av detta:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att skynda på processen med försäljning av SAS, och har ministern någon uppfattning om ungefär när en försäljning kan ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga