Statens järnvägar och dess krav från ägaren

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt (s) till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren

den 8 september

 

Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken (SOU 1999:57), Hans Sandebrings utredning gällande fordonsförsörjning på järnvägsområdet (SOU 1999:87).

I både dessa utredningar framförs förslag som påverkar det som SJ i dag har äganderätt över. Det gäller bl.a. fordonen, stationer, biljett- och distributionssystem, såväl som SJ:s rätt att bedriva persontrafik.

 

Hur ämnar näringsministern agera när det gäller statens fortsatta ägande av SJ?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-08 Anmäld: 1999-09-14 Besvarad: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga