Statens geotekniska institut, SGI

Skriftlig fråga 2003/04:1319 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 9 juni

Fråga 2003/04:1319

av Owe Hellberg (v) till miljöminister Lena Sommestad om Statens geotekniska institut, SGI

Statens geotekniska institut, SGI, är statens expertmyndighet i geofrågor. Hos SGI finns expertkunskap, utredningskapacitet och erfarenhet av forskning och implementering av forskningsresultat både nationellt och internationellt. SGI har även kunskap inom såväl anläggningsgeoteknik som miljöpåverkan.

SGI verkar för att frågor om mark och vatten hanteras rätt i samband med planering och byggande. SGI kan här arbeta med förprojektering, projektering, anbudsskede eller entreprenadskede. Hos SGI finns framstående forskare med kunskaper om till exempel lösa jordens egenskaper, pålningsteknik och jordförstärkningsteknik.

Trots att SGI besitter stor kunskap och är en oberoende part på marknaden används inte SGI i den utsträckning som man kan förvänta sig. SGI har till exempel inte varit inblandat i Hallandsåsen. SGI:s kunskap skulle kunna vara speciellt viktigt i samband med stora och komplicerade projekt såsom Citytunneln i Malmö, Västlänken i Göteborg eller Citybanan i Stockholm. Att inte använda en statlig myndighets kunskaper och kompetens måste anses vara resursslöseri.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till miljöminister Lena Sommestad:

På vilket sätt tänker ministern verka för att kunskaper och kompetens hos Statens geotekniska institut bättre tillvaratas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-09 Anmäld: 2004-06-14 Svar anmält: 2004-06-16 Besvarad: 2004-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-16)