Statens finansiering av organisationer med koppling till islamism

Skriftlig fråga 2019/20:2066 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

De senaste åren har diskussionen om statliga bidrag till såväl studieförbundet Ibn Rushd som trossamfund och andra civilsamhällesorganisationer tagit stor plats. Det finns flera exempel där organisationer har fått kritik och även har fått statsbidrag återkallade.

Studieförbundet Ibn Rushd är det studieförbund som i särklass har väckt mest diskussion i frågan om utbetalande av statligt stöd de senaste åren. Flera utredningar har företagits för att granska studieförbundet, den senaste på initiativ av Folkbildningsrådet. Den har dock kritiserats av bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Det förefaller finnas starka bevis för att studieförbundet Ibn Rushd har långtgående och fasta kopplingar till Muslimska brödraskapet. Detta trots att studieförbundet självt påstår att några sådana kopplingar inte finns. Islamiska Förbundet i Sverige (Ifis), som är medlemsorganisation i och grundare av Ibn Rushd, är en del av Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE). FIOE grundades som Muslimska brödraskapets europeiska gren 1989. Ett konkret bevis på kopplingen mellan Ifis och FIOE är Ifis stadgar, som säger att alla tillgångar ska tillfalla FIOE vid upplösning av förbundet.

Vad det verkar råder inget tvivel om att Ibn Rushd har starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Trots detta betalar Folkbildningsrådet ut stora bidrag till studieförbundet. Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen är syftet med statens stöd att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, något som inte borde kunna anses stämma in på Muslimska brödraskapet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att göra förändringar i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen för att dra in det statliga stödet till organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet, såsom Ibn Rushd?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-27 Överlämnad: 2020-08-28 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-11 Sista svarsdatum: 2020-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga