Statens bidrag till kommunernas flyktingmottagning

Skriftlig fråga 2012/13:635 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 2 juli

Fråga

2012/13:635 Statens bidrag till kommunernas flyktingmottagning

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

En morgontidning har granskat hur flyktingmottagandet fördelats mellan alla Sveriges 290 kommuner under de senaste fem åren, och hur mottagandet varierar med kommunernas välstånd – här mätt som medborgarnas inkomstnivå, eller kommunens skattekraft.

Denna rangordning av kommunerna visar att de 20 rikaste kommunerna tar emot mindre än en femtedel så många – räknat per invånare – som de 20 fattigaste kommunerna.

Bland höginkomsttagarkommunerna med litet mottagande räknat per invånare återfinns bland andra Vellinge och Lomma utanför Malmö samt Täby, Lidingö, Nacka och Danderyd utanför Stockholm. Samtliga är styrda av Moderaterna.

Sveriges Kommuner och Landsting vill att de kommuner som tar emot många flyktingar – som oppositionsstyrda Södertälje och Borlänge – inte bara borde få ersättning per individ utan extra pengar enligt en trappstegsmodell.

Avser statsrådet att ändra stödet för flyktingmottagning till kommunerna så att de kommuner som tar ett större ansvar också får mer pengar utifrån någon form av upptrappad modell?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-02 Besvarad: 2013-07-11 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-11)