statens bidrag till enskilda vägar

Skriftlig fråga 2001/02:1606 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Tjernberg, Gunilla (kd)

den 5 september

Fråga 2001/02:1606

av Gunilla Tjernberg (kd) till näringsminister Björn Rosengren om statens bidrag till enskilda vägar

Staten anslår i år 584 miljoner kronor till drift och byggande av enskilda vägar. Vägverket administrerar bidraget. Generaldirektör Ingemar Skogö distribuerade i förra veckan ett brev till Vägverkets regionkontor med anvisning om sänkta bidragsnivåer till enskilda vägar år 2003. Vägverket sänker bidragen till drift och byggande av enskilda vägar med upp till 15 % för vissa typer av vägar.

Beslutet får betydande konsekvenser för stora delar av landet, i synnerhet Västerbotten som har flest mil enskild väg av alla län. Fungerande transporter på enskilda vägar är mycket betydelsefullt för den regionala utvecklingen i inlandet.

På Vägverkets regionkontor har man kunnat konstatera att de pengar som delas ut inte kommer att räcka. Ökade kostnader och fler enskilda väghållare tömmer kassorna. Kostnaderna har gått upp medan anslaget ligger kvar på samma nivå. Det tvingar Vägverket att sänka bidragsnivån för att få pengarna att räcka till alla. Resultatet blir sämre kommunikationer genom lägre vägstandard och att fler vägar stänger för allmän trafik.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att säkerställa att statens bidrag till de enskilda vägarna har en sådan omfattning och inriktning att standarden på det enskilda vägnätet inte äventyras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)