Statens ägarstyrning av AP-fonderna

Skriftlig fråga 2011/12:678 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 26 juni

Fråga

2011/12:678 Statens ägarstyrning av AP-fonderna

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I en artikel på Newsmill den 10 november 2011 konstaterade statsrådet ”att staten är ett föredöme på flera områden när det gäller företagsstyrning”. Den 3 november kommenterade statsrådet till SVT att Nordea betalt en oerhört dyr lägenhet åt bankens vd på följande sätt: ”Detta kommer efter en tid med en hel del negativ publicitet för Nordea. Jag förstår att kunder och anställda blir provocerade.”

Det har nu framkommit en rad graverande uppgifter om olika förmåner som AP-fondernas direktörer erhållit. Tjänstebilar, limousinservice, gräddfil i vården med mera förekommer. Det har också kommit uppgifter om vidlyftiga spritförråd och luxuös spritkonsumtion bekostad av pensionspengar och maskerad som ”personalvård”. Den barverksamhet som uppges ha bedrivits har inte varit föremål för beskattning.

Statsrådet var vd för Sjunde AP-fonden under tio år innan han förordnades som statsråd 2010. Detta väcker frågor om statsrådets delaktighet och agerande i samband med de företeelser som nu diskuteras. Statsrådet uppges själv ha både mottagit gåvor och deltagit i dyra dryckesgillen enligt den morgontidning som tagit upp ”affären”.

Statsrådet har hållit möte i frågan med AP-fondsdirektörerna, men bör även göra en personlig redovisning av sina tio år som vd.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att rensa upp i AP-fonddirektörernas skattefinansierade lyxkultur och för att se till att nödvändiga rättelser i form av inbetalning av skatt på förmåner görs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-26 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-07-10 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-10)