staten som miljöexempel

Skriftlig fråga 2002/03:787 av Nilsson, Christin (s)

Nilsson, Christin (s)

den 10 april

Fråga 2002/03:787

av Christin Nilsson (s) till miljöminister Lena Sommestad om staten som miljöexempel

Vi vet att bilarna är en av de stora utsläppskällorna av bland annat koldioxid. Övergång till alternativa drivmedel har det jobbats med länge och vi ser en växande marknad som dock är mycket liten. För att få en ökad efterfrågan så är det bra om det offentliga, det vill säga det som vi folkvalda kan styra över, är föregångare. Det vore en stor framgång för miljön om alla fordon som används inom offentlig förvaltning är fordon som drivs av alternativt, miljövänligare bränsle.

Min fråga till miljöministern blir därför följande:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att öka den andel av fordonsparken som finns inom statlig förvaltning med bilar som drivs med alternativa, miljövänliga bränslen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-10 Anmäld: 2003-04-10 Besvarad: 2003-04-24 Svar anmält: 2003-04-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-04-24)