Staten och kontanthanteringen

Skriftlig fråga 2015/16:958 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det finns tydliga politiska mål kring kontantfrågan. Regeringen och statsrådet vill att alla ska kunna hantera sin ekonomi på valfritt sätt i alla delar av landet. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att sätta in, ta ut och omsätta kontanter. Staten har givetvis ansvaret för att gå in där marknaden misslyckas.

Politiska mål måste dock bli verkstad och konkreta utfall i människors vardag. Främst storbankerna fortsätter att avveckla kontor, bankomater, insättningsmöjligheter för företagares dagskassor etcetera. Den fysiska bankservicen för privatpersoner och småföretagare nedmonteras i syfte att helt föra över allt till nätet och digitala banktjänster. Genom detta tänker sig storbankerna också kunna skära ned i både personal- och lokalkostnader.

Kontantförsörjningen ligger i dag i privata händer. De fem storbankerna äger tillsammans Bankomat AB, som styr antalet bankomater. Bankägda BDB, Bankernas Depå AB, lagrar och distribuerar kontanter. BDB sätter pris på dessa tjänster och påverkar därmed kontanthanteringen. Valfriheten blir en chimär, då storbankerna medvetet ser till att det blir så dyrt som möjligt att hålla sig med kontanter. Att företag och privatpersoner använder allt mindre kontanter handlar inte bara om teknikutveckling och frivilliga val utan också om att kontanter får en rad konkurrensnackdelar jämfört med elektroniska lösningar.

 

Genom vilka åtgärder är statsrådet beredd att bryta de fem storbankernas destruktiva inflytande över betalningssystem och banktjänster samt ge kontanter rättvisa konkurrensmöjligheter gentemot elektroniska lösningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-10 Överlämnad: 2016-03-11 Anmäld: 2016-03-15 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga