startande av fristående skolor

Skriftlig fråga 2002/03:1024 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 28 maj

Fråga 2002/03:1024

av Margareta Sandgren (s) till utbildningsminister Thomas Östros om startande av fristående skolor

Vi har i medierna den senaste tiden kunnat se och höra att det startats fristående skolor som sedan inte lever upp till vad läroplan och skollag kräver. Det kan gälla både ekonomiskt och kunskapsmässigt. För att kunna starta en fristående skola krävs en ansökan som finns på Skolverkets hemsida. Enligt denna ska man redovisa en översiktlig likviditetsbudget för det första verksamhetsåret. Om denna budget inte kan hållas innebär det att barnen får föras över till den kommunal skolan i stället. Det är, enligt min mening, att ta alltför lätt på barnens trygghet. Det kan inte vara så enkelt att starta en fristående skola så att man inte har en långsiktig ekonomisk kalkyl för hur man ska klara ekonomin. Det bör vara ekonomiskt stabilt åtminstone för ett stadium, så att föräldrar och barn kan lita på att skolan finns kvar under ett antal år. Detta skulle också underlätta för kommunens planering, då kommunen har merkostnader även för de barn som går i fristående skola.

Min fråga är om utbildningsminister Thomas Östros kommer att vidta några åtgärder för att se till att de fristående skolornas ekonomi redovisas mer långsiktigt vid ansökan om godkännande och rätt till bidrag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-28 Anmäld: 2003-05-28 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)