Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterade brott

Skriftlig fråga 2019/20:183 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Hedersförtryck är en realitet i dagens Sverige. Över 240 000 människor beräknas leva under någon form av hedersrelaterat förtryck. Alla dessa situationer kommer inte att sluta i mord, men varje fall är en kränkning av de fri- och rättigheter vi tar för givna. Det handlar om att nekas rätten att klä sig som man vill eller att umgås och vara tillsammans med vem man vill. Det är oacceptabelt och ovärdigt ett demokratiskt land.

Det saknas såväl tillräckligt med kunskap om allvaret i det hedersrelaterade våldet och förtrycket som tillräckliga åtgärder för att bekämpa det. Regeringen kallar sig själv för feministisk och säger sig även driva en feministisk utrikespolitik, och ur detta perspektivet borde regeringen agera kraftfullt i syfte att stoppa det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Det vore på sin plats att skärpa straffen för hedersrelaterade brott, men tyvärr agerar regeringen i motsatt riktning. I stället för att nu anta en ny lag som gör hedersmotiv till en försvårande omständighet vid brott vill regeringen skjuta upp lagförslaget till 2022, med hänvisning till januariöverenskommelsen. Detta trots att lagförslaget är färdigutrett och kan träda i kraft redan 2020.

Regeringen sviker de människor som tvingas leva under det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det räcker dock inte med enbart denna lag; fler reformer är nödvändiga. Exempelvis behöver det även ställas krav på kommunerna. Enligt socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) är kommunerna skyldiga att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska erbjudas stöd och hjälp. Många kommuner har dock platsbrist på skyddade boenden, vilket innebär att en del våldsutsatta kvinnor tvingas stanna kvar i sin farliga hemmiljö. Att erbjuda skyddade boenden bör bli en skyldighet för alla kommuner. Dessutom bör kommunerna upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bostadsorten ska inte ha någon betydelse för möjligheten att få hjälp. Stöd till de utsatta måste finnas i hela landet. Det kommer att krävas omfattade satsningar och systemförändringar för att hjälpa fler kvinnor som utsätts för våld och förtryck.

Det är dags att regeringen förstår allvaret med hederskulturen och agerar därefter. Inte en enda kvinna till ska behöva sätta livet till på grund av att regeringen skjuter upp viktiga trygghetsreformer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: 

 

Är ministern beredd att skyndsamt agera för en skärpt lagstiftning mot hedersrelaterade brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga